logo

19 August 2013

Sosyolog İstihdamı Araştırma Raporu

1)2003-2013 arası 10 yılda atanan Sosyolog Araştırması

1.1)  2003-2013 Yılları Arasında Atanan Sosyolog Sayısı

2)Sosyoloji Bölümü Yüksek Öğretim Kontenjanları

2.1) 2013-2014 Sosyoloji Lisans Kontenjanları

2.2) 2009-2013 Açık Öğretim Lisans Kontenjanları

3) Sosyologların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Sitemi

3.1) Sosyologlarda ASDEP Beklentisi

3.2) Biz Büyük Bir Ailenin İçinde Değil miyiz?

3.3) Sosyologlar Bakanını Arıyor!

3.4) Sosyologların SYDV Mağduriyeti

4)    Adalet Bakanlığı ve Sosyologlar

4.1) 370’lik Alım ve Adalet

4.2) Sosyologlar: Hakkımızı Helal Etmiyoruz!

4.3) Adalet Bakanına Çağrı

4.4) Cezaevlerinde Sosyolog  Yok!

5)   Sosyologların Proje Çalışmaları

5.1)  Atanamayan sosyologlardan projeler

5.2)  Sosyologlardan Çözüm Sürecine Destek

6) Kadro ve İstihdam Etkinlikleri

6.1)  Sosyologlardan Başbakan’a Anlamlı Mektup

6.2)  Sosyologların İstihdam Mücadelesi

6.3) Sosyologların Demokratik Talepleri

6.4)  Sosyologlara Kim Sahip Çıkacak!

6.5)  Sosyologlara Büyük Haksızlık

6.6)  Sosyoloji Bölüm Başkanlarına Tarihi Çağrı

6.7)  Sosyologlardan Soru Önergesi

7)  Sosyolog İstihdamı Yapılmayan Kurum ve Kuruluşlar

7.1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

7.2) Kredi Yurtlar Kurumu

7.3) Rehberlik Araştırma Merkezleri

7.4) Ceza İnfaz Kurumları ve Tevkif Evleri

7.5) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

7.6) Afet ve Acil Durum Yönetimi

7.7) Çocuk Şube Müdürlükleri

7.8)  İl Özel İdareleri ve Belediyeler

7.9)  Üniversiteler

7.10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1)      2003-2013 ARASI 10 YILDA ATANAN SOSYOLOG ARAŞTIRMASI

10 yıllık tek parti iktidarında sosyologların yaşadığı istihdam sorunu kanayan bir yara haline gelmiştir. 2003-2013 yılları arasında merkezi atamada alınan sosyolog sayısının azlığı,  370 sosyolog atamasının adaylarda yarattığı travma,  açık öğretim sosyoloji programının abartılı kontenjanları, sosyal çalışmacılara öncelik veren ve sosyologları dışlayan bir bürokrasinin varlığı , yönetmeliklerde yer verilmeyen, kadro ihdasları sürekli Maliye ve Bakanlıklarca engellenen sosyologların  istihdam umutları ülkemizin sosyolog karnesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Sosyologların perişanlığı, çaresizliği belgelerle, rakamlarla ortadadır.

1.1) 2003-2013 Yılları Arasında Atanan Sosyolog Sayısı

                  2003-2013 yılları arasında merkezi alımlarda toplam 969 sosyolog atanmıştır. ÖSYM’den ve Kurumlardan alınan veriler aşağıdadır:

              2003-2013 ATAMASI YAPILAN SOSYOLOG SAYISI
Merkezi Atama  Yılı Atanan Sosyolog Sayısı Sosyolog Ataması Yapan Kurumlar
2003          0 Bu sene sosyolog ataması yapılmamış.
2004          0 Bu sene sosyolog ataması yapılmamış.
2005        133 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
2006         1 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gen. M.
2007-5        37 SHÇEK
2007-7         4 SHÇEK
2008-4        20 SHÇEK
2009-3        2 GAP idaresi Bşk.
2009-6        22 SHÇEK, GAP idaresi, Adana B.Belediyesi, Pendik Belediyesi
2010-1        74 SHÇEK, GAP İdaresi, Sağlık Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
2010-2         10 Sağlık Bakanlığı
2011-1         10 Büyükşehir Belediyesi, GAP idaresi, Ümraniye Belediyesi
2011-2         22 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü , Aile Bakanlığı
2011-4          81 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (sözleşmeli)
2012-1         116 Aile Bakanlığı, GAP İdaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sultangazi Belediyesi, TUİK, Kredi Yurtlar Kurumu
2012        370 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ( Mülakatlı)
2012-2           36 Aile Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, TUİK
2013-1           31 Aile Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi
TOPLAM        969  

 

2)      Sosyoloji Bölümü Yüksek Öğretim Kontenjanları

Devlet üniversitelerinin sosyoloji lisans programları ve ikinci öğretim programları ile özel üniversitelerin burslu ve ücretli sosyoloji programlarını araştırdığımızda 71 üniversitede 2013-2014 için sosyoloji bölümüne toplam 5496 kontenjan ayrılmıştır. Açık öğretim kontenjanı ise 14000’dir. Toplam Kontenjan: 19496

Örgün Öğretim-İkinci Öğretim ve Özel Üniversiteler kontenjan toplamı 5496
Açık öğretim kontenjanı 14000
2013-2014 Toplam Kontenjan 19496

 

               2.2) 2009-2013 Açık Öğretim Lisans Kontenjanları  

              Örgün eğitim ve ikinci öğretim derken 2009 yılında açık öğretim sosyoloji programının açılmasıyla bölümün kalitesi ve değeri düşürülmüştür. Aşağıdaki kontenjanlar söze gerek olmadığını söylüyor.

Kılavuzlar Anadolu Üniversitesi – Açık öğretim Fakültesi Atatürk Üniversitesi-Açık öğretim Fakültesi İstanbul Üniversitesi-

Açık Öğretim Fakültesi

2009 ÖSYS Sınırsız sayıda kontenjan                    x               x
2010 ÖSYS Sınırsız sayıda kontenjan                    x               x
2011 ÖSYS                  15000                    x              x
2012 ÖSYS                  15000                 5000            5000
2013 ÖSYS                  11000                 1000            2000

 

3)      SOSYOLOGLARIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NA SİTEMİ

Sosyologların çalışma alanının en çok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olması gerekirken Bakanlık sosyologlarla ilgili bir çalışma yapmamaktadır. Atama bekleyen sosyolog adayları sürekli sosyal medya üzerinden Sayın Bakan Fatma Şahin’e ulaşmaya çalışıp sitemlerini bildiriyorlar.

               3.1) Sosyologlarda ASDEP Beklentisi

                   Aile Sosyal Destek Programı, kısaca ASDEP,  61. hükümetin programında yer alan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen 2012 Mayıs ayından itibaren pilot il seçilen Karabük ve Kırıkkale’de uygulamaya konulmuş, 2012 sonu itibariyle pilot çalışmalar tamamlanmış bir projedir.  Sosyal yardımların talep odaklı olmaktan çıkarılarak arz odaklı olarak gerçekleştirilmesine yönelik bir proje olan ASDEP uygulaması,  Eylül sonuna kadar önce Ankara ve 80 il merkezinde 134 sosyal hizmet merkezi ile faaliyete geçirilecek. Proje kapsamında toplam 416 Sosyal Hizmet Merkezi açılacak.

ASDEP için hayati önem taşıyan personel istihdamında sona gelindi. Yakın zamanda Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun desteğiyle Bakanlar Kurulu’na sunulacak tasarıya göre 2013 yılı için 2000 kadro, 2014 yılı için de 5000 kadro ihdası yapılacak. Ancak daha kadrolar oluşturmadan personel alımı konusunda spekülasyonlar yapılmaya başlandı.

ASDEP ve SHM çerçevesinde alınacak personelin unvanı konusunda karmaşa yaşanıyor. Şimdiye kadar 4 unvan üzerinde duruldu: Aile Sosyal Destek Danışmanlığı, Sosyal Çalışma Görevlisi, Meslek Elemanı, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

ASDEP çerçevesinde alınacak personelin hangi mezunlarından alınacağı şeklinde gereksiz tartışma yapılmakla birlikte “Meslek Elemanı” olarak nitelendirilen branşlardan alım yapılması beklenmektedir. Doğru olan uygulama da budur. SYDV personel alımlarındaki gibi bir yöntem seçilirse karmaşıklık daha da artar. ASDEP, kesinlikle amacına ulaşamaz. Ayrıca sözleşmeli veya ek ders karşılığı şeklindeki istihdam modeli de aynı şekilde ASDEP’e zarar verir.

Meslek elemanı grubuna giren sosyologların beklentileri ise şöyledir:

             Sosyologlar: Bugüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gerekli kadro desteğini göremeyen sosyologlar , kendileri için hayati önem taşıyan ASDEP uygulamasında hakkının yenilmesini istemiyor. Sadece Adalet ve Aile Bakanlıklarında istihdam şansları olan sosyologların kadro beklentisi çok yüksek. 2003-2013 yılları arasında Merkezi atamalarda Aile Bakanlığı’na toplam 200 civarında sosyolog atanmıştır. 10 yılda atanan sosyolog sayısı acı bir tablodur. Adalet Bakanlığı’nda çalışan sosyolog sayısı, Aile Bakanlığı’ndaki sosyolog sayısından fazladır. Bürokratik engeller yüzünden Aile Bakanlığı’nda yeteri kadar kadro bulamayan sosyologların son umudu ve şansı ASDEP’tir

               3.2) Biz Büyük Bir Ailenin İçinde Değil miyiz?

Bakanlığın kuruluşunun 2. yıldönümü 6 Temmuz’daydı. İki yılda birbirinden önemli projelere imza atıldı, kalıcı çalışmalar yapıldı. Tüm bunlar merkeziyle-taşrasıyla el ele, kol kola, omuz omuza, yan yana başarıldı. Çalışanlarından aldığı güçle sarıp sarmalandı herkes.  Vatandaşlardan alınan enerjiyle daha çok, daha çok çalışıldı. Siz biz demeden, bir olundu, “aile” olundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak büyük bir aile kuruldu!

Şehit yakınları ve gazilere haklar , Engelli, şehit yakını ve gazi ise ücretsiz seyahat , Sosyal Hizmet Merkezlerinin açılması, Harp Ve Vazife malulü olanlara faizsiz kredi ve yeni istihdam hakkı, Terör mağdurlarına maaş, Boşanmak isteyene sahip çıkma, Sokakta çalışan/yaşayanlara yönelik birim ,Devlet korumasındaki gençleri iş, Aktif Yaşam için Nesiller Arası Etkileşim Modeli” (AYNA) projesi, Engelli ve 65 yaş aylığı alanlara müjde, Engelli öğretmen atamaları, Kadınlara tapu müjdesi, Kadına şiddet protokolü, Aile Eğitim Programları gibi daha birçok önemli proje ve etkinliğe imza atıldı. Aile ve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Sosyal Yardımlar, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri, Kadının statüsü gibi birçok alanda hizmet verildi. 2 yılda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak fark yaratıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tek eksiği personel ve sosyolog istihdamı konusundadır. Bütün Bakanlıklar ve kurumlar Maliye Bakanlığı’ndan kadro onayını alıyorlar ancak Aile Bakanlığımız SHM’ler için kadrosunu almalıdır. Sosyolog adayları kadro beklemektedir. Bütçe düşünülüyorsa sözleşmeli alım yapılmalıdır. Kesinlikle geçici istihdam veya ek ders karşılığı istihdama geçilmemelidir. Teknik eleman sınıfına sahip sosyologlar geçici istihdama razı ettirilmemelidir. ASDEP ve SHM’ler için bir an önce kadro ihdası yapılmalıdır. Sosyologların gönlü alınmalıdır.

“AİLE OLMAK”, sosyolog algısını geliştirmek ve sosyologlarla birlikte olmaktır!

“AİLE OLMAK”, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarına dengeli atama yapmaktır!

“AİLE OLMAK”, sosyologlara her sene 20-30 kadro ayırmamaktır!

“AİLE OLMAK”, twitterde nöbet tutan sosyologlara ses vermektir!

“AİLE OLMAK”, yüksek puanla atama bekleyen sosyologların hakkını savunmaktır!

“AİLE OLMAK”, Anadolu’daki genç, dinamik , girişimci sosyologları keşfetmektir!

“AİLE OLMAK”, 2000+5000 kadroyu Maliye Bakanlığı’ndan almaktır ve Sosyologları unutmamaktır!

“AİLE OLMAK”, sosyologlara kadro sözü vermek ve sözü yerine getirmektir!

        SOSYOLOGLARLA BİRLİKTE ÇOK BÜYÜK BİR AİLE OLMAK DİLEĞİYLE!

 

                  3.3) Sosyologlar Bakanını Arıyor!

Atanmış veya atanamamış meslek gruplarının bağlı olduğu bir bakanlık mutlaka vardır: Öğretmenlerin muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı, Doktor ve Hemşirelerin muhatabı Sağlık Bakanlığı, Ziraat Mühendisi ve Veterinerlerin muhatabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Arkeologların muhatabı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Polislerin muhatabı ise İçişleri Bakanlığı.. Her meslek grubu sıkıntılarını, sorunlarını bağlı olduğu Bakanlığa iletiyor ancak sosyologların “Bakan”ı maalesef yok!

Sosyoloji bilim dalı ülkemizde mağdur edilmektedir. Sosyologlardan işsizler ordusu yaratılmaya çalışılmaktadır. Peki sosyologların  “Bakan”ı kim?  Diğer meslek gruplarına nasıl sahip çıkan Bakanlık varsa sosyologların da bir bakanlığı olmalı değil mi? Bu bakanlık olsa olsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olabilir. Bakanlığın misyonu ve vizyonu sosyologların görevleriyle örtüşüyor. O zaman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını yakından inceleyelim:

Bakanlığın internet sitesinde yer alan linkler: “Sosyal Yardımlar, Aile ve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Koruyucu Aile, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri, Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesi… “

Bakanlığın misyonuna bakıyoruz: “Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.”

Bakanlığın vizyonuna bakıyoruz: “Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.”

Bakanlığın sosyal politikalar üretmesinde ve 2023 vizyonunu yakalamasında sosyologlara da büyük görev düşüyor. Ancak yine Bakanlığın verilerini incelediğimizde acı bir gerçek de ortaya çıkıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2011 yılı Faaliyet Raporuna göre   Bakanlıkta sadece 86 sosyoloğun çalıştığını görüyoruz:

2011 Merkez ve Taşrada  Unvanların yıllara göre çalışan sayıları
Sosyolog 86
Sosyal Çalışmacı 1221
Öğretmen 1106
Psikolog 344
Çocuk Gelişimcisi 244
*2012’de ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na  sadece  94 adet sosyolog atandı.

 

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2012 Merkezi atamaya göre kontenjanları ve taban puanları aşağıda listelenmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012-1 Memur Yerleştirmesi
Sosyal Çalışmacı 102 adet kadro açılmış. En düşük puan 39,8 olmuştur.  40 kadro boş kalmıştır.
Sosyolog 75 adet kadro açılmış. En düşük puan 79,9 olmuştur.
Psikolog 75 adet kadro açılmış. En düşük puan 47,1 olmuştur.
Çocuk Gelişimcisi 75 adet kadro açılmış. En düşük puan 43,1 olmuştur. 50 kadro boş kalmıştır.

 

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012-2 Memur Yerleştirmesi
Sosyal Çalışmacı 40 adet kadro açılmış. En düşük puan 71,8 olmuştur.
Sosyolog 19 adet kadro açılmış. En düşük puan 86 olmuştur.
Psikolog 27 adet kadro açılmış. En düşük puan 71,9 olmuştur.

Sosyologların “Bakan”ını tespit etmiş bulunuyoruz. 9 Şubat 2013’te Sosyal Hizmet Merkezleri yönetmeliği yayımlandı ve bu çerçevede yakın zamanda ülke genelinde 416 sosyal hizmet merkezi açılacak. Sosyologların muhatabı,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olduğuna göre sosyologların Bakanlıktan tek talebi bulunmaktadır: Bakanlığın 2023 vizyonunu yakalaması, sosyal politikalar üretmesi açısından sosyolog alımları mutlaka yapılmalıdır. Sembolik sayıda yapılacak olan sosyolog ataması kabul edilemez. Ülke gerçekleri ve hedefleri gözetilerek atamalar gerçekleştirilmelidir. Hem çözüm sürecinde hem de toplumsal olayların analizinde sosyologlardan faydalanmak gerekir. Sosyolog alımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uygulamalı sosyoloji alanında büyük güç kazanmış olacaktır.

 

               3.4) Sosyologların SYDV Mağduriyeti

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri  her ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Belirli aralıklarla vakıflar Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Personeli ilanına çıkmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü , vakıfların çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir. 4 yıllık üniversite mezunlarının tümü “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi“ unvanıyla vakıflara atanmaktadır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında,  Sosyolog unvanı bulunmamaktadır. Vakıf ilanlarında sosyoloji mezunlarına öncelik verilmemektedir. Sosyal yardım alanında sosyal inceleme raporu hazırlama, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri, proje destek programları hazırlama, hedef kitleyi izleme ve daha birçok görev sosyologların işidir. Sosyologların yapacağı işleri, diğer üniversite mezunları yapıyor. Vakıf yönetmeliğinin bir an önce değişmesi gerekmektedir.

4)      ADALET BAKANLIĞI VE SOSYOLOGLAR

Denetimli serbestlik hizmetleriyle birlikte sosyologların Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nde istihdamı sağlanmıştır. Bu çerçevede 2012 yılında 370 sosyolog ataması yapılmış olup mülakatla alımlar yapıldığı için sosyologların tepkisine ve isyanına neden olmuştur.

                4.1) 370’lik Alım ve Adalet

Adalet Bakanlığı tarihte ilk defa rekor sayıda sosyolog alımı yaptı. 370 sosyolog alım süreci yaklaşık 6 ay sürdü.2012 Ağustos’un son günlerinde alım ilanı verildi. Eylül ayında başvurular alındı. Ekim ayında mülakat listesi (1850 kişi) belirlendi.  Kasım ayında  Ankara’da mülakat yapıldı. Aralık ayında nihai başarı listesi açıklandı, tercih alındı.  Ve Ocak ayında da tercihler açıklandı. 370 şanslı kişi Denetimli Serbestlik Merkezlerinde kadrolu sosyolog olarak işe başladılar. Ancak asıl tartışmada o zaman başladı. Mülakat devreye girdiği için KPSS sıralamasına göre atamalar yapılmadı. Sosyologlardan aldığım bilgiler, düşük puanlı adayların, yüksek puanlıları adeta ezerek resmen devlet memuru olduklarını gösteriyor.

73 puanlı  28 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog. *Yanda da görüldüğü üzere her puandan alım yapılmış. Düşük puanlılardan daha çok alındığı görülüyor. Resmi olmayan bilgilere göre 80 puan üstü 650-700 arası sosyolog atama bekliyor. Adayları kızdıran da düşük puanlıların mülakatla KPSS puanı yüksek olanları geçmesidir. Sonuçta kimse hakkının yenmesini istemez.
74 puanlı  37 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
75 puanlı  37 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
76 puanlı  38 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
77 puanlı  27 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
78 puanlı  41 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
79 puanlı  31 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
80 puanlı  26 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
81 puanlı  26 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
82 puanlı  27 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
83 puanlı  17 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
84 puanlı  11 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.
85 puanlı   7 kişi Şu an Denetimli Serbestlikte Sosyolog.

 

    Bir sosyolog adayımızın, bir kadının, bir annenin mektubu: 

“Ben bir sosyoloğum, kadınım, anneyim. Herkes gibi emek verdim, mücadele ettim. 4 yıllık bir bölümü bitirdim. Hayallerim vardı, vatanıma ve milletime hizmet etmek istiyordum. 4 yıl önce mezun oldum, 2 sene KPSS kursuna gittim. 84 puanım var. Sıralamam çok iyiydi. Allah yüzümüze gülecek diye seviniyorduk. Adalet Bakanlığı’nın 370 adet sosyolog ilanını görünce acayip heyecanlandık. Sözlü sınav da vardı ama olsun kendime güveniyordum. 2 ay sosyolog alımı için mülakata hazırlandım. Kendimi her yönden oraya adapte ettim. Sözlü sınava girdim ve soruların hepsini güzelce cevapladım. Sözlü sınav uzun sürdüğü için beklemek zor oldu.  Sonuçlar açıklandı ancak tam bir hayal kırıklığı yaşadım. 370 kişiyi neye göre belirlediklerini anlamadım. İlk şokun ardından yaşadıklarım daha da kötü. Günlerce ağladım, halen aklıma geldikçe ağlıyorum. Torpille atananlara hakkımı helal etmiyorum, edemiyorum. Benim bulunduğum şehre benden 9 puan düşük alan 2 kişi atandığını görünce isyan ettim. Aynı sınıftan mezun olduğum en samimi arkadaşımın düşük puanla atandığını görünce arkadaşımla aramdaki dostluk, bağ bitti. 73 puan alanlar bile atanmış. Benim puanım 11 puan fazla. Bu puandan fazlasını alamam ki. Lisans ortalamam 3,25. Kendi çapımda başarılı ve hocalarım tarafından sevilen bir öğrenciydim. Adaletsiz atama beni arkadaşlarımdan ayırdı, beni komşularımdan ayırdı. Adaletsiz atama, hayallerimi yıktı. Mahalle baskısına dayanamaz oldum. Yüzüme gören, sesimi duyan atamayı soruyor. Bir şey diyemiyorum, boynum bükülüyor, sesim kısılıyor, gözlerim doluyor. Çaresiz bekliyoruz. “

     Bir sosyolog adayımızın isyanı:

“Bizler kendi gücümüze, puanımıza güvenerek atamamızın yapılmasını bekliyoruz. Ama maalesef her koyunun kendi bacağından asıldığı bu memlekette kardeş olarak gördüğümüz çoğu sosyolog arkadaşımız mülakata gitmeden torpilini ayarlayıp öyle gitti. Çoğumuza torpilin yoksa boşuna yol parası verme demişlerdi. Biliyorduk ama yine de gittik. Umut fakirin ekmeği dedik gittik.  Mezun olalı kaç yıl oldu? Bu gerçek bir kez daha suratımıza vuruldu. Zaten dayımız olsa şimdiye kadar beklemezdik. Aldığımız KPSS puanlarında emek var, azim var, mücadele var, yaşanmışlık var ancak atamalar sonunda hayal kırıklığı var, öfke var, sitem var, gözyaşı var, isyan var. Kaç yıllık emeğimiz göz göre göre  5 dakikanın içinde çalındı, hayallerimiz yok oldu.”

Sosyolog istihdamı ve atamasıyla ilgili yaşanan durumu tarafsız bir gözle yukarıda özetledim. Bana ulaşan mektup ve yazılardan örnekler verdim. Adalet Bakanlığı’nın sosyolog atamalarıyla ilgili bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Sosyolog adaylarının Bakanlık yetkililerinden randevu alıp sıkıntılarını iletmesi ve taleplerini bildirmesi çok faydalı olacaktır. Bakanlığın da bu talepleri değerlendirmesi demokrasi adına sevindirici adımlar olarak tarihe geçer.

                4.2) Sosyologlar: Hakkımızı Helal Etmiyoruz!

Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Milletvekilleri, Muhalefet partileri, Müsteşarlar, Bürokratlar, Devlet Personel Başkanlığı, YÖK Başkanı, Akademisyenler, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Yazılı ve Görsel medya..Tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Amacımız hiçbir kurumu, kuruluşu, bireyi yıpratmak değil, kötülemek değil sadece masumca hakkımızı istiyoruz.

Sosyoloji mezunları, sosyolog adayları güzel , güçlü ve lider ülkemizde muhatap bulamıyor. Yaşadığımız istihdam ve atama sorunlarıyla kimse ilgilenmiyor. BİMER ve AKİM’e binlerce mesaj yolladık, sosyal medya üzerinden devlet yöneticilerine ulaşmaya çalıştık. Ancak derdimizi kimselere anlatamadık. Bugüne kadar atamalarda unutulan sosyologların mesleki onuru için her fırsatta yapıcı bir üslupla kamuoyuna anlattık. Devletimizin birliği, bütünlüğü için, sosyal problemlerin çözümü için biz sosyologlar göreve hazır bekliyoruz.

Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına, demokrasiye inandık ancak Adalet Bakanlığı’nın tarihte ilk defa rekor sayıda sosyolog alımına şaibe karıştı. Adaletsiz bir atama yöntemiyle kardeş kardeşe küstürüldü, en yakın dostlar arasında ayrışmalara sebep olundu. Düşük puanlı adaylar, yüksek puanlıları adeta ezerek resmen devlet memuru oldular. 80 puanın altında olan 280 kişi devlet memuru olurken 80 puan üstü 650 civarı atanamayan sosyolog var. 73 puanlılar dahi devletin memuru olurken 84-85 puanlılar işsiz gezmektedirler.

Mülakatla atamaya son verilmelidir. Emeğimizin çalınmasını istemiyoruz. Bile bile, göstere göstere gariban insanların emeği çalınıyor. Sınavda daha fazla net yapan, daha fazla doğru yapan, daha yüksek puanı olan kişilere yapılan haksızlığa dur demelisiniz! Temiz bir Türkiye için, Adalet için sözlü sınavla sosyolog almayı durdurun! İnsanların geleceğiyle, kaderiyle oynamayın!

Bizler kendi gücümüze, puanımıza güvenerek atamamızın yapılmasını bekliyoruz. Ama maalesef her koyunun kendi bacağından asıldığı bu memlekette kardeş olarak gördüğümüz çoğu sosyolog arkadaşımız mülakata gitmeden torpilini ayarlayıp öyle gitti. Çoğumuza torpilin yoksa boşuna yol parası verme demişlerdi. Biliyorduk ama yine de gittik. Umut fakirin ekmeği dedik gittik.  Mezun olalı kaç yıl oldu? Bu gerçek bir kez daha suratımıza vuruldu. Zaten dayımız olsa şimdiye kadar beklemezdik. Aldığımız KPSS puanlarında emek var, azim var, mücadele var, yaşanmışlık var ancak atamalar sonunda hayal kırıklığı var, öfke var, sitem var, gözyaşı var, isyan var. Kaç yıllık emeğimiz göz göre göre  5 dakikanın içinde çalındı, hayallerimiz yok oldu.

Adalet Bakanlığında 700 civarı kadromuz var ancak mülakatla alım yapıldığı için atanmak için hayal kuramıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda var olan 180 sosyolog kadrosu, diğer branşlara kaydırılarak iptal edildi. 2 sene bekletilen kadromuz artık yok. Atama hayalleri kurduğumuz bakanlık artık yok. Sağlık Bakanlığı’nda ise 330 kadromuz varmış ancak bu kadrolara da yıllardır atama yapılmıyor. Bu kadroların da iptal olması an meselesidir. Geriye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kalıyor. Bu bakanlıkta sosyologlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. Sembolik sayıda sosyolog ataması yaparak gerisine karışmıyor. Biz sosyologlar nereye başvuralım? Birçok kurumda olması gereken sosyologlar, maalesef yok. Yönetmeliklerde unutulan sosyologlar, atamalarda da zaten yok.

Biz sosyologların açıkça hakkı yenmiştir. Söyleyecek söz bulamıyoruz artık. Türkiye’de sorumlu ve yetkili olan bütün makamları, vicdan sahiplerini göreve davet ediyoruz. Fakir ve fukaranın hakkını yemeyin.

                4.3) Adalet Bakanımıza Çağrı

Denetimli Serbestlik Uzmanı alım başvuruları Eylül ayında başlayacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 18 Şubat 2013 tarihi itibariyle kadro durumuna bakıldığında 733 sosyolog ,  1253 sosyal çalışmacı, 1482 öğretmen ve 1071 psikolog kadrosunun boş olduğu görülmektedir.

Sosyoloji mezunları devlet kadrolarına atanmada çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. MEB’in yıllık Felsefe öğretmeni ihtiyacı 150-200 arasındadır. Memurluk atamalarında da sosyoloji mezunlarına sembolik sayılarda kadrolar ayrılmaktadır. 2012 Kasım atamasında 37 sosyolog, 2013 Haziran atamasında 31 sosyolog atanmıştı.  Adalet Bakanlığı’nın elindeki kadrolarla ilgili Sosyoloji mezunlarına yönelik bir çalışma yapmasında fayda vardır.

SOSYOLOG KONTENJANI ARTTIRILMALI

Cezaevleri Genel Müdürlüğünde hali hazırda bulunan sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen sosyolog kadro ihdaslarında Dolu-Boş kadrolarda değişiklik yaparak sosyolog kadro sayısını arttırmak da fayda vardır. Diğer bölümlerden kadro eksiltip sosyologlara daha fazla kadro tahsis edilebilir. Cezaevlerine son yapılan Denetimli Serbestlik Uzmanı atamalarında sosyologlardan başvurunun fazla olduğu, diğer bölümlerin atamasında gerekli personelin bulunmadığı ve ilanda belirtilen kadar sosyal çalışmacı ve psikolog alınmadığı görülmüştür. Oysaki sosyologlardan ilanda belirtilen 370 kişinin hepsine atama yapılmıştı ve mülakatı 1 ay sürmüştü. Bakanlığın sosyologlardan memnun olduğu da yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Bu yüzden sosyolog kontenjanının arttırılması yerinde olacaktır.

ÖĞRETMENLER SOSYOLOJİ MEZUNLARINDAN SEÇİLMELİ

Öğretmen boş kadro sayısı 1482’dir. Bu kadrolara alım yapılırken Sosyoloji mezunlarından seçilmesi Bakanlık için faydalı olur. Diğer öğretmenlik branşların birçoğu MEB’e atanma olanağına sahiptir. Ancak MEB’in Felsefe öğretmeni ihtiyacı çok az olduğu için sosyoloji mezunlarından her sene 60-70 civarı öğretmen alımı yapılıyor. Pedagojik Formasyona sahip sosyoloji mezunlarından alınacak öğretmenler,  aynı zamanda Rehberlik ve danışmanlık hizmeti de vermiş olur.

CEZAEVLERİNDE SOSYOLOG OLMALIDIR!

Suçlunun toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, suçun sosyolojik boyutuyla da ele alınıp incelenmesi toplumsal yaşamda bireylerin suça yönelme sebeplerinin incelenmesi açısından her cezaevine acilen bir sosyolog atanmalıdır. Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair tüzükte değişiklik yapılması,  sosyologlar adına adaletin sağlanması ,  Denetimli  Serbestlik Uzmanı olan sosyologların yeniden cezaevlerinde bulunması sosyolojik açıdan da suçlular açısında da faydalı olacaktır.

MÜLAKAT GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR!

Adalet Bakanlığı’nın 370 sosyolog alım süreci  yaklaşık 5 ay sürmüştü. 5 katı kadar adayın Ankara’da günlerce mülakata alınması alım sürecini uzatmıştır. Mülakat sisteminde değişiklikler yapılması, alım sürecinin hızlandırılması, adaletli bir yöntemle sosyolog alımının yapılması gerekmektedir.

Özetle Denetimli Serbestlik kadrolarında sosyologlar lehine düzenlemeler yapılması, öğretmen alımlarında sosyoloji mezunlarından faydalanılması, sosyologların yeniden cezaevlerinde bulunması ve sosyolog alım yönteminde düzenlemeler yapılması sosyologlar adına faydalı olacaktır. Genç, dinamik, girişimci sosyologlar görev için hazır. Adalet Bakanımız Sayın Sadullah ERGİN’in  dikkatine sunuyorum.

                4.4) Cezaevlerinde Sosyolog  Yok!   

Sosyologların eski tüzüğe göre cezaevlerinde istihdam edildiği ve daha sonra yapılan tüzük değişikliğiyle sosyologların cezaevinde istihdam edilmediği ortaya çıkmıştır.  Bakanlar Kurulu’nun 20/03/2006 – 2006/10218 tarih ve nolu   06/04/2006 tarihte Resmi Gazetede yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair tüzükte sosyologların çıkarıldığı, eski ve yeni tüzük incelendiğinde sosyologların hakkının yendiği açıkça görülmektedir.

          ESKİ TÜZÜĞE GÖRE:

Madde 10 / d) Psiko – sosyal yardım servisinde; psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatr ve pedagog çalıştırabilir.

          YENİ TÜZÜĞE GÖRE:

Madde 18 /2. madde   d) Psiko-sosyal yardım servisinde; psikolog ve sosyal çalışmacı çalıştırılabilir.

Suçlunun toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, suçun sosyolojik boyutuyla da ele alınıp incelenmesi toplumsal yaşamda bireylerin suça yönelme sebeplerinin incelenmesi açısından her cezaevine bir sosyolog projesi devreye sokulmalıdır. Sosyoloji Lisans Programlarından atama bekleyenlerin sayısı şimdilik 15 bindir. Açık Öğretim Sosyoloji Programından mezun olacaklarla birlikte bu sayı 45 bini bulacaktır. Sosyologların daha fazla mağdur edilmemesi adına tüzükte sosyologlar lehine değişiklik yapılmalıdır.

Cezaevlerinde suçlunun toplumsallaşma sürecindeki eksikliklerinin saptanması ve karşısına çıkan sorunlara çözüm bulmada sapkın davranışlara yönelme yerine doğru olana nasıl yöneleceği konusunda eğitilme sürecinde disiplinler arası bir yaklaşımla suçluyu topluma hazırlama sürecinde sosyologlardan yeterince yararlanılmalıdır.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği  5 Mart 2013’te   Resmî Gazete’de  yayımlandı. Denetimli serbestlik müdürlüğünde kadrolu veya geçici olarak görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmenler Denetimli Serbestlik Uzmanı olarak tanımlandı.  9 Şubat 2013’te Resmi Gazetede yayımlanan SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNE göre Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik,  aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını  “Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak tanımladı. Yapılan yönetmelik değişiklikleri son derece faydalı olmuştur   ancak   sosyologlar için tüzük değişikliğine de ihtiyaç vardır. Cezaevlerinde    sosyologların varlığına ihtiyaç vardır.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair tüzükte değişiklik yapılması,  sosyologlar adına adaletin sağlanması ,  Denetimli  Serbestlik Uzmanı olan sosyologların yeniden Cezaevlerinde bulunması sosyolojik açıdan da suçlular açısında da faydalı olacaktır. Yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

5)      SOSYOLOGLARIN  PROJE ETKİNLİKLERİ

Atanamayan sosyoloji mezunları dernekleşerek istihdam için projeler üretmeye başlamışlardır. Sosyologlar , çözüm sürecine de destek vermişlerdir.

                 5.1)  Atanamayan sosyologlardan projeler

                Binlerce sosyoloji mezunu devlete haklı taleplerini dile getirmek için harekete geçerken Başbakanlık’a, ilgili Bakanlıklara ; Bimer, Akim, faks, eposta, twitter gibi bütün yolları deneyerek  seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Mevcut kadro ihdaslarına bir an önce atama yapılmasını bekleyen sosyologlar ,   yeni kadro ihdasları açmak için projeler de üretip ilgili kurumlara bildiriyorlar. Atanamayan sosyologların hem kadro ihdaslarına atama talep etmesi hem de istihdam için yeni projeler üretmesi  son derece önemlidir. Toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularına hakim olan bu sosyologlar, ülkemizde sosyolog algısının gelişmesini istiyorlar.

Sosyoloji mezunu sayısı şimdilik 15 bin (açık öğretimle birlikte 45 bine çıkacak). Atanamayan sosyologların taleplerini, projelerini aşağıda kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

 

                  SOSYOLOG KADRO İHDASLARI İÇİN PROJELER
    Milli Eğitim Bakanlığı- Okul Sosyoloğu  projesi

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde  Sosyolog unvanı yer almamaktadır. Yani Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde Sosyolog bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda “Okul Sosyoloğu” projesiyle, hizmetlerin planlanması için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplamada, değerlendirmede ve hizmetlerin verilmesinde sosyologların katkısı büyük olacaktır.

 

İçişleri Bakanlığı- Emniyet Genel Müdürlüğüne Sosyolog Projesi

Bireylerin suça yönelme sebepleri tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik önlemler alınarak toplumsal sorunların çözümü için sosyolog istihdamı. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüklerinde Sosyal Çalışma Görevlileri İçerisinde sosyolog yer almamaktadır.

Adalet Bakanlığı- Her Cezaevine Bir Sosyolog Projesi

Suçlunun toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, suçun sosyolojik boyutuyla da ele alınıp incelenmesi toplumsal yaşamda bireylerin suça yönelme sebeplerinin incelenmesi açısından her cezaevine bir sosyolog projesi.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Her İlçeye Bir Sosyolog Projesi

Kırsal alanda yaşanan değişim ve dönüşümün farklı bir gözle analiz edilebilmesi için her ile bir sosyolog atanmıştı. Tarımsal hayatın sosyolojik açıdan değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere göre düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılabilmesi için   her ilçeye bir sosyolog projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- SYDV’ye sosyoloji ve sosyal hizmet mezunlarının atanması

SYDV’ye alınacak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin Sosyoloji ve Sosyal Hizmet mezunlarından atanmasıyla bu alanda daha fazla verim alınacaktır. Bunun için yönetmelik acilen değişmelidir.

Sağlık  Bakanlığı- Toplum Ruh Sağlığı merkezlerine sosyolog projesi

Bireyin bireysel ve sosyal yönlerinin daha iyi tanınması için psikiyatriyle sosyolojinin işbirliği yapması gereklidir. Bunun için Toplum Ruh Sağlığı merkezlerinde SOSYOLOJİ-PSİKOLOJİ disiplinlerinin iş birliğinden yararlanılmalı ve bu birimlerde SOSYOLOG istihdamı mutlaka düşünülmelidir.

 

                 5.3)  Sosyologlardan Çözüm Sürecine Destek

Atama bekleyen sosyologlar,  AKİM’e  ve Ak Parti’nin 327 millletvekiline mesajlar göndererek çözüm sürecine destek mesajı verdi. Sosyologların diğer atama bekleyen branşlardan farklı olduğunu, uygulamalı sosyolojinin hayata  geçirilmesinde, çözüm sürecinde ve daha birçok yeni projelerde sosyologlardan faydalanmaları gerektiğini belirttiler.

            Sosyologların AKİM’e ve milletvekillerine ilettiği mesaj:

Atanamayan sosyologlardan  olarak Türkiye’nin hassas dönemden geçtiği bu dönemde çözüm sürecine destek veriyoruz,  aynı zamanda bu süreçte sosyologların da katkı sunması gerektiğini düşünüyoruz. “Akil  İnsan”ların hazırlayacağı raporlarda sürecin sosyolojik boyutuna vurgu yapılmasını ve sosyologlardan faydalanmalarını istiyoruz . Uygulamalı sosyoloji içerisinde İnsan Hakları ve Demokrasi, Yoksulluk, Refah, Toplumsal Dışlanma, Sağlık, Aile, Kentleşme, Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Tabakalaşma, Eşitsizlik, Eğitim gibi konularda araştırma yaparak bu sürece katkı sunabileceğimi  ifade ediyoruz.

Bizler ülkemizde sosyolog algısının gelişmesi amacıyla yeni yönetmeliklerle yeni toplumsal projeler üretilebileceğini hep savunduk.  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde “Okul Sosyoloğu Projesi”,  Emniyet Genel Müdürlüğü için “Çocuk Şube Müdürlüklerinde Sosyolog” , Adalet Bakanlığı bünyesinde “ Her Cezaevine Bir Sosyolog Projesi”,  Gıda , Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı bünyesinde “Her ilçeye Bir Sosyolog Projesi”,  Sağlık Bakanlığı bünyesine “ Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine Sosyolog Projesi”, Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesi için “ İl, İlçe, Belde Belediyelerine Bir Sosyolog Projesi” ve daha birçok projelerle Türkiye’yi 2023 vizyonuna hazırlayacak  atılımlar yapılabilir.

Atama bekleyen birçok meslek grubu ve branş var. Toplumsal katkı anlamında projelerle gelen Sosyologlar, bu yönüyle diğer branşlardan ayrılıyor. Bunun için devlet yetkililerinden ve AKİM’den destek bekliyoruz.

Adalet Bakanlığı’nda 733 kadro, Sağlık Bakanlığı’nda 330 kadro, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 180 kadro, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında belirsiz sayıda kadromuz bulunuyor. Çözüm süreci için de ayrıca kadro talep ediyoruz.            

 

6)      KADRO VE İSTİHDAM ETKİNLİKLERİ

Atama bekleyen sosyologların kadro ve istihdam çalışmalarına destek olarak  2013 yılı içerisinde haber ve köşe yazısı olarak  sosyolog haberleri yapılmıştır.

                  6.1)  Sosyologlardan Başbakan’a Anlamlı Mektup

Atama bekleyen binlerce sosyoloji mezunu, sosyal sorunları çözme uzmanı  sosyologlardan Başbakan’ımıza anlamlı bir mektup yazıldı. Atanma taleplerini projeleriyle, çözüm süreciyle, 2023 hedefleriyle birleştiren tek meslek grubunun ses getirecek mektubu şöyledir:
Sayın Başbakanımız,
                    Size Türkiye’de bulunan binlerce sosyoloji mezunu adına sesleniyoruz. Sosyoloji Bilimi, globalleşen dünya şartlarında toplumun bu değişime ayak uydurmasını sağlayarak bu sürecin azami derecede toplum menfaatine işlemesini sağlayan bir bilimdir. Ülkemizde de globalleşmenin verdiği hızın ve diğer etmenlerin etkisiyle toplumsal davranışlar, toplumsal yapılar, toplumsal sistemler, insan ve toplumun tutum ve davranışları ile toplumsal kurallar sürekli olarak değişme süreci içerisindedir. Bu değişim her zaman “ilerleme” şeklinde olamamakla beraber “gerileme” şeklinde de görülebilmektedir. Her iki durumda da ortaya birtakım sosyal problemler çıkabilmektedir: göç, işsizlik, şiddet, madde bağımlılığı, psikolojik hastalıklar, risk altında bulunan insan sayısındaki artış… İşte sosyologlar tam bu noktada çözümün merkezinde bulunmaktadır. Çünkü sosyologlar, toplumda var olan problemlerin nedenlerini anlamaya, bunları çözümlemeye ve böylece ileriyi görerek geleceğe yön vermeye çalışan meslek grubudur.

                   Gelişmiş toplumlar için sosyologlar son derece önem arz etmektedir. Toplum refahı noktasında bu derecede öneme sahip olan sosyologlar, “sorun çözme aracı” olarak Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin neredeyse tüm bağımsız sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilirken maalesef ülkemizdeki istihdam miktarı bu ülkelerle kıyaslandığında yok denecek kadar azdır. Toplumu ilgilendiren her şey sosyolojinin konusu iken, kamu kurumlarında yeterli sayıda sosyolog istihdam edilmemesi son derece tartışmalıdır. Türkiye’de Sosyolog kadrosu ihdas edilmiş fakat atama yapılmamış kamu kurumları şu şekilde sıralanabilir:

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.

Yukarıda belirtilen kamu kurumları haricinde son günlerde ülkemizin gündeminde olan ve toplumun geçmek zorunda olduğu en zor sınavlardan biri olarak değerlendirebileceğimiz “Çözüm Süreci”ne Sosyologlar mutlaka dahil edilmelidir. Sosyologlar, “Akil İnsanlar” etrafında yapılacak görüşmelere, uygulayacakları saha çalışmaları ile İnsan Hakları ve Demokrasi, Yoksulluk, Refah, Toplumsal Dışlanma, Sağlık, Aile, Kentleşme, Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Tabakalaşma, Eşitsizlik, Eğitim gibi konularda araştırma yaparak katkı sunabilecek tek meslek grubudur.

2023 hedeflerinin sosyologlar olmadan başarıya ulaşması mümkün değildir. Çağımızın her türlü sosyal problemlerine, kültürümüzün temel değerleri korunarak çözümler üretebilmek ancak sosyolojiden, sosyologlardan yeterince istifade edebilmekle mümkün olabilir. Bu anlayışa bağlı olarak ortaya konacak uygulamalar, sosyal olaylara yönelik esnek çözümler geliştirilmesini sağlayacak, ihtiyacımız olan sosyal bütünleşmemizi, dayanışmamızı güçlendirecek, geleceğe daha da güvenle bakan bir toplum olmamıza katkıda bulunacaktır.
Bizler atanmayı bekleyen binlerce sosyolog olarak ülkemiz için çalışmak, üretmek ve toplumsal sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm bulmak için heyecanla beklerken maalesef devlet nezdinde hak ettiğimiz değeri bulamamaktayız. Bizler artık diğer meslek gruplarına mensup kişilerin toplumsal olayları değerlendirirken “sosyolojik olarak…” diyerek başlayan cümleleri sarf edip görevimizi üstlenmelerine son vermek ve mesleğimizi icra etmek istiyoruz.
Atanmayı bekleyen binlerce sosyoloğun sesini duymanız ümidiyle…

                  6.2)  Sosyologların İstihdam Mücadelesi

Binlerce sosyoloji mezunu devlete haklı taleplerini dile getirmek için harekete geçerken Başbakanlık’a, ilgili Bakanlıklara , devlet yetkililerine seslerini  duyurmaya çalışıyor.  KPSS’den yüksek puan alıp da atama bekleyen  binlerce sosyolog adayı bulunuyor. Devlet kadrolarına sınırlı sayıda sosyolog atanırken sosyoloji mezun sayısı her geçen gün artıyor. Mevcut kadro ihdaslarına bir an önce atama yapılmasını bekleyen sosyologlar ,   yeni kadro ihdasları açmak için projeler de üretip ilgili kurumlara bildiriyorlar. Ancak sosyologların atanması ve istihdamıyla ilgili devlet  yetkililerinden  hiçbir açıklama yapılmıyor.  Sosyoloji mezunu sayısı şimdilik 15 bin (açık öğretimle birlikte 45 bine çıkacak). Atanamayan sosyologların taleplerini tabloyla kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Atanamayan sosyologlar devlet yetkililerinden açıklama beklemektedir.

         SOSYOLOGLARIN ACİLEN ATAMA BEKLEDİĞİ BAKANLIKLAR
Adalet Bakanlığı 733 kadro Nisan 2012’de Adalet Bakanlığı’na 1130 sosyolog kadrosu ihdas edilmiş. 370 kadroya Aralık 2012’de atama yapılmıştır. Ancak mülakatlı alım yapılmıştır. Yüksek puanlı sosyolog adayları atanamamıştır. Denetimli Serbestlik kapsamında sosyologlar 733 kadroya atama beklemektedir
Sağlık Bakanlığı 330 kadro Sağlık Bakanlığı 22 Mart’a kadar personel ihtiyaç listesini belirleyecek. Sosyologlar 330 kadroya atama yapılmasını istiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 180 kadro Aralık 2011’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 180 sosyolog kadrosu ihdası yapılmış. Bu kadrolara şimdiye kadar atama yapılmamıştır.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sayı belli değil Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nin değişmesinin ardından ve ASDEP çerçevesinde sosyolog alımı yapılacağı konuşuluyor. Ne kadar sosyolog alınacağı belli değil.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayı belli değil Kentsel Dönüşüm kapsamında sosyolog alınacağı müjdesi verilmiş ancak tarih ve sayı konusunda bilgi verilmemiştir.

 

                  6.3) Sosyologların Demokratik Talepleri

Sosyoloji mezunlarının sıkıntılarını her fırsatta yapıcı bir dille dile getirdik. Ülke gündemiyle ilgili atanamayan sosyologlar olarak devletimize, hükümetimize  10 maddelik talebimiz vardır. 6 aydan beri demokratik yollarla devlet yetkililerine ulaşmaya çalıştık. Gerek BİMER , gerek AKİM , gerekse sosyal medya üzerinden kendimizi ifade etmeye çalıştık. Devletimize , Hükümetimize, ve bütün kamuoyuna  10 maddelik talebimizi sunuyoruz:

1)      81 İlin Sosyolojik Röntgeni çekilmelidir. Toplumsal yapının bütünlükçü bir anlayış içinde incelenmesi, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu huzur ortamının yeniden tesisi ,  Nüfus ve şehirleşme oranları,  nüfus yoğunluğu, evlenme, boşanma, kentsel-kırsal, nüfus, ortalama hane halkı büyüklüğü, doğurganlık hızı ve bunun gibi diğer tüm demografik verilerin; okullaşma oranları, okur-yazarlık oranları gibi, eğitimle ilgili tüm verilerin; kişi başına düşen doktor sayısı, hastane yatak sayısı, ailelerden şiddet gördükleri için sağlık kuruluşlarına başvuran kadın ve çocukların oranları gibi,  kadın ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili tüm verilerin ;sosyal yardımlar ve evliliklerle ilgili veriler ;kadın ve erkeklerin iş hayatına katılma oranları, istihdamın iş kollarına göre dağılımı ile ilgili verilerin;  boşanan çiftlerin boşanma sebepleri, evlilik süreleri, dava sürelerine göre, boşanma ve yaş tespitlerinin sayısal verilerin istatistik olarak yapılması gerekmektedir (Erzurum Valiliği bununla ilgili çalışma başlatmıştır.)

2)      Çözüm Sürecinde sosyologlar yer almalıdır.  “Akil  İnsan”ların hazırlayacağı raporlarda sürecin sosyolojik boyutuna vurgu yapılması ve bu süreçte sosyologlardan faydalanmak gerekir. Uygulamalı sosyoloji içerisinde İnsan Hakları ve Demokrasi, Yoksulluk, Refah, Toplumsal Dışlanma, Sağlık, Aile, Kentleşme, Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Tabakalaşma, Eşitsizlik, Eğitim gibi konularda araştırma yapacak olan sosyologların çözüm sürecine çok büyük katkısı olur. Bu kapsamda Valiliklere, Kaymakamlıklara, Belediyelere sosyolog ataması yapılmalıdır.

3)      Güvenli okul ve güvenli bir toplum için her okula bir sosyolog kadrosu ihdas edilmelidir. Rehberlik sistemi, sadece rehberlik bölümü mezunlarının tekelinde yürütülecek bir sistem değildir. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde sosyolog bulunmamaktadır. Kaldı ki 20 bin civarında Rehber Öğretmen açığı vardır. Rehberlik servislerinde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları yanında “okul sosyoloğu”  eşgüdüm içinde görev yapmalıdır. Öğrenci, mensup ve ait olduğu aile ve sosyal çevresiyle kimliğini ve kişiliğini oluşturur. Ailesi ve sosyal çevresiyle bireyi inceleyen de sosyologdur. Dolayısıyla, okul sosyoloğu öğrenciyi sosyal çevresiyle bir bütün içinde araştırır.

4)      Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV)  sosyolog  alınması. SYDV’ye  personel alımlarında düzenleme yapmak gerekir. Ülkemiz şartlarında sosyal yardım ve inceleme alanında öncelikli olarak görev alması gerekenler Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunlarıdır. Sosyologlar  mutlaka vakıflarda olmalı.  Bu bölümlerden ihtiyaç karşılanamazsa diğer üniversite mezunlarından yararlanılması gerekir.  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin daha verimli çalışması bu şekilde sağlanabilir. (Mevcut yönetmelikte bütün üniversite mezunları alınıyor.

5)      Adalet Bakanlığı ve Cezaevleri Genel Müdürlüğü sosyolog alımlarının mülakatsız yapılması, KPSS’nin   ana amaçlarından biri; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmaktır. Ancak yönetmelik değişikliğiyle sözlü sınavla atamalar yapılıyor.2010-1 KPSS Merkezi alımında Cezaevleri Genel Müdürlüğü 25 adet ve  2011-2 KPSS Merkezi alımında Cezaevleri Genel Müdürlüğü 20 adet sosyolog atamasını mülakatsız yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliği’nde 14 Temmuz 2012 tarihinde değişiklik yapılarak atamalara sözlü sınav şartı getirilmiştir. Bu değişikliğin ardından 370 sosyolog ilanına çıkılmış ve bu kadrolara sözlü sınavla atamalar yapılmıştır. 370 sosyolog atamasında aldığı puanlarla kesinlikle bir yerlere atanamayacak olanlar başarılı sayılmış, yüksek puanlı adayların hakkı yenmiştir. 74,75,76,77,78,79 puanlılar ağırlıklı olarak alınmış, 80 ve üstü puanlara sahip adaylar halen atama beklemektedir. Yönetmelik değişmezse bundan sonra da hak yenmeye devam edecek.

6)      Cezaevlerinde sosyolog istihdam edilmelidir.  Sosyologların eski tüzüğe göre cezaevlerinde istihdam edildiği ve daha sonra yapılan tüzük değişikliğiyle sosyologların cezaevinde istihdam edilmediği ortaya çıkmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 20/03/2006 – 2006/10218 tarih ve nolu 06/04/2006 tarihte Resmi Gazetede yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair tüzükte sosyologların çıkarıldığı, eski ve yeni tüzük incelendiğinde sosyologların büyük bir talihsizlik yaşadığı açıkça görülmektedir.

7)      Kentsel Dönüşümde sosyolog yer almalıdır. Odak noktamız binalar değil insanlar olmalı.  İnsan odaklı yapılacak yaklaşımlar ile bu işi daha rahat çözeriz. Yapıları nasıl dönüştüreceğimizi konuşuyorken, içinde yaşayan insanları da dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu nedenledir ki bugüne kadar yapılan çalışmalarda sosyologların ve psikologların çalışmaması büyük kayıptır. Yasa hazırlanırken de sonrasında da kadro olmadığı için sosyolog çalıştıramadıklarını söylüyor bakanlık yetkileri. Kentsel Dönüşüm için acilen sosyolog atamaları yapılmalıdır.

8)      Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sosyolog istihdam edilmelidir. Bireylerin suça yönelme sebepleri tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik önlemler alınarak toplumsal sorunların çözümü için sosyolog istihdamı. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüklerinde Sosyal Çalışma Görevlileri İçerisinde sosyolog yer almamaktadır.

9)      Toplum Ruh Sağlığı merkezlerine sosyolog atanmalıdır. Bireyin bireysel ve sosyal yönlerinin daha iyi tanınması için psikiyatriyle sosyolojinin işbirliği yapması gereklidir. Bunun için Toplum Ruh Sağlığı merkezlerinde SOSYOLOJİ-PSİKOLOJİ disiplinlerinin iş birliğinden yararlanılmalı ve bu birimlerde SOSYOLOG istihdamı mutlaka düşünülmelidir.

10)  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde sosyolog istihdamı gerçekleştirilmelidir. Sosyal Hizmet Merkezlerinde, Aile Danışmanlığında sosyologlara kadro ihdası yapılmalıdır. Her sene sembolik sayıda kadro verilen bakanlığa daha çok sayıda personel alımı için izin verilmelidir. Sosyal Yardımlar, Aile ve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Koruyucu Aile, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri, Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesi gibi sosyal konularda sosyologlar mutlaka yer almalıdır.

                  6.4)  Sosyologlara Kim Sahip Çıkacak!

Uygulamalı sosyolojinin çözüm aradığı sosyal problemlere (Kadına Şiddet, Çocuk Suçluluğu, Töre Cinayetleri, Erken Yaşta Evlilik, Toplumsal Sağlık, Göç, Kentleşme, Toplumsal Cinsiyet, Etnik Sorunlar, İnsan Hakları, Demokrasi vb.) bakıldığında sosyologlara en çok sahip çıkması gereken ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Sosyolog istihdamı konusunda sosyal algının değişmesi, Bakanlıklara ve kurumlara bağlıdır.

CEZAEVİNDE SOSYOLOG YOK   ,         RAM’LARDA SOSYOLOG YOK,     EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SOSYOLOG YOK ,      ÇÖZÜM SÜRECİNDE SOSYOLOG YOK ,     TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SOSYOLOG YOK

KENTSEL DÖNÜŞÜM SOSYOLOGSUZ OLMAZ

Kentsel dönüşüm başladı ancak halen sosyolog atamaları gerçekleşmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ocak ayında yaptığı açıklamada yüksek maaşla sosyolog alacaklarını açıklamıştı. İnsan odaklı yapılacak Kentsel Dönüşüme sosyolog atamaları geciktirilmemelidir.

BAKANLIK SOSYOLOG ATAMIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Sosyal Hizmetler alanında sosyolog algısı henüz gelişmediği gibi uygulanacak projelerin  bir türlü hayata geçirilmemesi de sosyologların tepkisine yol açıyor. Sosyologlara en fazla ihtiyacı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyolog kadrolarına sınırlı sayıda kadro ihdası yapmaktadır. Sosyologlar, Bakanlığın şu ana kadar çoktan yapması gereken bir iyileştirme girişimi olan 9 Şubat 2013 ‘te çıkarılan yönetmeliğin Bakanlığın yaptığı en doğru bir karar olduğunu belirtmekteler. Sosyolog adayları, bugüne kadar mağdur edildiklerini ifade ederek ASDEP kapsamında sosyologlara daha fazla kontenjan ayrılmasını istiyor.

YILLARDIR BEKLETİLEN KADROLAR VAR

Sağlık Bakanlığı’nda 330 ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 180 sosyolog kadrosuna yıllardır atamalar yapılmıyor. Söz konusu atamaların ne zaman yapılacağına dair hiçbir iz yoktur.

SOSYOLOGLARA SAHİP ÇIKILMIYOR

Bürokrasinin ,  Akademisyenlerin,  sosyoloji derneklerinin sosyologlara sahip çıkması gerekir. Öğretmen atamaları kadar sosyolog atamaları da önemlidir.  Ülkemizdeki toplumsal sorunların çözümünde sosyologlara verilen önemin her zamankinden daha fazla olduğu ve bu alandaki sosyolog istihdamının ihtiyaçlar doğrultusunda niceliksel olarak arttırılması gerektiği için bütün çevrelerin sosyologları desteklemesi gerekmektedir.

                  6.5)  Sosyologlara Büyük Haksızlık

2013-1 Merkezi atama kadro dağılımlarında toplam 31 kontenjan ayrılması sosyologların tepkisine yol açmıştır. Toplumsal meselelerde sürekli  sosyolog vurgusu yapılan ülkemizde ne yazık ki istihdam yönünden sosyologlara hiçbir değer verilmiyor. Sayıları 40 bini bulacak sosyoloji mezunlarının demokratik çözüm ve taleplerini her fırsatta yetkililere aktarmaya çalışan adaylara;  siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, sendikalar, dernekler  destek olmuyorlar.

SOSYOLOGLAR= ÜVEY EVLAT

Merkezi atama sayılarına bakıldığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 222 sosyal çalışmacı, 20 sosyolog alımı yapacak. Kasım Atamasında Sosyal çalışmacı taban puanı: 71 iken Sosyolog taban puanı: 86.. 2012 Haziran Döneminde 40 adet sosyal çalışmacı kadrosu boş kalmıştı, tercih edecek kimse yoktu. Bu sene de daha ikinci atamada boş kalan kadrolar olacak. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (SHM)  de boşuna yayımlanmış gözüküyor. Sosyologların talepleri görmezden geliniyor. Acı ama gerçek olan durum: İki kardeşten biri öz evlat, diğeri üvey evlat muamelesi görüyor. Sosyologlara, her atama döneminde üvey evlat gibi davranılıyor. Sosyal adaleti sağlamak ülkeyi yönetenlerin elindedir. Konuyla ilgili bir araştırma yapılırsa sosyologların hangi durumda olduklarını net olarak görebilirsiniz. Hemen hemen bütün Bakanlıklar sosyal çalışmacı ataması yaparken sosyolog kadro ihdası yapmamaktadırlar.

TWİTTER GERÇEĞİ

Sosyologlar, bugüne kadar sosyal medya ve Twitter üzerinden yetkililere ulaşmaya çalıştı ancak yetkililer kör ve sağır rolüne bürünmüş durumdalar. Sosyologların istihdam sorunlarını gören de yok, duyan da yok. Atama bekleyen sosyologlara şimdiye kadar en ufak bir açıklama dahi yapılmadı. Bakanların, Bakan yardımcılarının, müsteşarların, müşavirlerin, danışmanların hiçbirinden bir açıklama yapılmıyor. Sorunlar görmezden geliniyor. Sosyolog adayları bunları kesinlikle hak etmiyor.

Binlerce sosyolog 2013’te alınacak sembolik kadrolar için bekletiliyor. Yönetmeliklerde, personel istihdamlarında sosyolog yok, Vakıflarda sosyoloğun  yerine başka bölümden mezun olanlar çalıştırılıyor, bazı Bakanlıkların taşra teşkilatlarında sosyolog yerine taşeron elemanları çalıştırılıyor, Bürokratlar, sosyolog yerine sosyal çalışmacı kadro ihdası için uğraşıyorlar. Ülkemizde sosyologlar yokmuş gibi davranılıyor. Bunun içindir ki sosyologlar üzgün, dargın, sitemkar, kaygılı, umutsuzdur. Sosyologlar bu ülkede küstürülmüştür. İstihdam yaratmak da gönül almak da  devlet yöneticilerine düşüyor. Umarım yazdıklarımı gören ve duyan bulunur.

                  6.6)  Sosyoloji Bölüm Başkanlarına Tarihi Çağrı

Sosyoloji Bölümü, çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün misyonu, çok boyutlu düşünebilen, yaratıcı olan, karar veren, katılan, sorgulayan ve bilgi teknolojilerini etkili kullanabilen geleceğin sosyologlarını yetiştirmektir. Bölümün vizyonu,  toplumsal ilişkileri ve bu ilişkilerdeki insan öznesini doğru olarak anlayan ve doğru analitik çerçeveler oluşturan nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

10 yıllık tek parti iktidarında sosyologların yaşadığı istihdam sorunu kanayan bir yara haline gelmiştir. 2003-2013 yılları arasında merkezi atamada alınan sosyolog sayısının azlığını,  açık öğretim sosyoloji programının abartılı kontenjanlarını,  kadro ihdasları sürekli Maliye ve Bakanlıklarca engellenen sosyologların  istihdam umutlarını,  sosyologların çırpınışını, çaresizliğini akademisyenlerin görmesi gerekir.

2013-2014 yüksek öğretim kontenjanlarında 5,500 örgün ve ikinci öğretim, 14,000 açık öğretim olmak üzere toplamda sosyoloji bölümüne sadece bu yıl için 19,500 kontenjan ayrılmıştır. Her sene bu kadar mezun veren bölümün geleceğinin tehlikede olduğunun farkında mısınız?

Üniversitelerin sosyoloji bölümünün tanıtım sayfalarında çalışma alanları yazmaktadır. Sadece yazmaktadır ancak istihdam yapılmamaktadır. İstihdam için  Bakanlıklar nezdinde girişimler yapılmalıdır. Her sene 40-50 sosyolog ataması acı bir tablodur. Sosyoloji bölümünün itibarı , sosyolog adaylarının mesleki onuru için bütün bölüm başkanlarını, akademisyen çevrelerini SOSYOLOJİ branşına sahip çıkmaya ayrıca yakın zamanda Aile Bakanlığı’nın ASDEP kapsamında 7 bin kadro ihdasının en az 3 bin kadrosunun sosyologlara ayrılması için bölüm başkanlarını ortak bildiri yayımlamaya davet ediyorum.

Tüm bölüm başkanlarını, değerli profesörlerimizi, doçentlerimizi, yardımcı doçentlerimizi atama bekleyen sosyologlar adına görev ve sorumluluğa çağırıyorum.

                  6.7)  Sosyologlardan Soru Önergesi

Sosyologların istihdam ve atama sıkıntılarına yönelik TBMM’ye hiçbir milletvekili tarafından  soru önergesi verilmemiştir. Sosyoloji mezunlarının yaşadığı sıkıntıları soru olarak ilgili Bakanlıklara atama bekleyen sosyologlar olarak biz yöneltiyoruz. Bütün Bakanlık ve Bakanlardan sosyologların sesine kulak vermesini istiyoruz.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN’e   6 ,  Gençlik ve Spor  Bakanı  Sayın Suat KILIÇ’a  2 ,  Adalet Bakanı  Sayın Sadullah ERGİN’e  4 ,  Milli Eğitim  Bakanı  Sayın Nabi AVCI’ya  4 ,   Sağlık Bakanı   Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na  1 sorumuz bulunmaktadır.

                      TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda  belirtilen sorularımızın ,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Sayın Fatma Şahin tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederiz.

1)      Bakanlığınız bünyesinde ne kadar sosyolog istihdam etmektedir? Her yıl sosyologlara kaç kadro ayırıyorsunuz?

2)      2013-1 Merkezi atamada sosyologlara 20 kadro verildi, Sosyal çalışmacılara 200’den fazla kadro ayrıldı. Sosyologlara haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? SHM yönetmeliği de dikkate alındığında sosyologlar için yeni kadro ihdası yapılacak mı? 2013-2 Kasım atamasına kadar sosyologları sevindirecek adımlar atacak mısınız?

3)      Türkiye genelinde Sosyal Hizmet Merkezleri faaliyete geçecek. Bu merkezlerde sosyolog olacak mı? SHM’ler için ne kadar sosyolog kadro ihdası yapılacak? SHM’lere kadrolu alım, sözleşmeli alım, Ek ders karşılığı alımlardan hangisi yapılacak?

4)      Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çerçevesinde sosyolog alımı yapacak mısınız?

5)      Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), personel alımları için bir düzenleme yapacak mısınız? Sosyologların vakıflarda istihdamına yönelik bir çalışma olacak mı?

6)      Bakanlığınıza sosyologlarla ilgili BİMER ve AKİM üzerinden istek ve taleplerimiz bildirilmektedir. Bu istek ve taleplerimizi değerlendiriyor musunuz? Hangi kurullarda istek ve taleplerimiz görüşülüyor?

 

     TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda  belirtilen sorularımızın ,  Gençlik ve Spor  Bakanı  Sayın Suat KILIÇ tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederiz.

1)      13/05/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait  2 yıldır bekletilen 180 sosyolog kadro ihdası  niçin iptal edilmiştir?

2)      Meclis kapanmadan önce çıkarılan torba yasada Spor Genel Müdürlüğü’ne 180 sosyolog kadro ihdası yapılmıştır. Sosyologlara yeniden verilen  180 kadroya ne zaman alım yapılacak? 180 sosyolog kadrosuyla ilgili nasıl bir planlama düşünülüyor?

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda  belirtilen sorularımızın ,  Adalet Bakanı  Sayın Sadullah ERGİN  tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederiz.

1)      Denetimli Serbestlik kapsamında 2012 yılında mülakatla 370 sosyolog alımı gerçekleşmişti. Mülakatlı alım yapılmasının sebebi nedir?  Genelde düşük puanlılar atandı. Yüksek puanlı sosyolog adaylarının hakkının yendiğini düşünüyor musunuz?

2)      2013 yılı için Denetimli Serbestlik kapsamında ne kadar ve hangi tarihte sosyolog alımı yapacaksınız? 2013 yılı için planlamanız hangi şekildedir?

3)      Mevcut yönetmeliğe göre cezaevlerinde sosyolog yok. Cezaevlerine sosyolog alımı yapacak mısınız? Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu?

4)      2013 yılı için Denetimli Serbestlik  Uzmanı alımlarında  kontenjanlarda değişiklik yapacak mısınız? Sosyal çalışmacı gibi bazı alanlarda yeteri kadar mezun olmadığı için onların yerine sosyolog alımı planlamanız olacak mı?

 

                TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda  belirtilen sorularımızın ,  Milli Eğitim  Bakanı   Sayın Nabi AVCI  tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederiz.

1)      2012 yılında 154 adet Felsefe Öğretmeni atanmıştı. 2013 öğretmen atamalarında Felsefe öğretmenliği için ne kadar kontenjan ayıracaksınız? Felsefe ve Sosyoloji mezunlarına yönelik bir çalışmanız var mı?

2)      Ortaöğretimdeki Felsefe Grubu derslerinin zorunlu olması, Felsefe ve Sosyoloji mezunlarının atanma alanlarıyla ilgili stratejiniz nelerdir?

3)      Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) sosyolog bulunmamaktadır. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı?

4)      Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda sosyolog istihdamı düşünüyor musunuz? ”Okul sosyoloğu” ile ilgili bir çalışmanız var mı?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda  belirtilen sorularımızın , Sağlık Bakanı   Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU  tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederiz.

1)      Sağlık Bakanlığı’nın bazı kurumlarına 330 sosyolog kadro ihdası bulunmaktadır. Bu kadroya yıllardır atama yapılmıyor.  330 sosyolog kadrosuna ne zaman atama yapılacak? 330 sosyolog için planlamanız ne şekildedir?

7)      SOSYOLOG İSTİHDAMI YAPILMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

Birçok Bakanlık ve kurumda sosyoloğun yer almadığı görülmüştür. Sosyolog istihdamı için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç vardır.

                  7.1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında,  Sosyolog unvanı bulunmamaktadır. Vakıf ilanlarında sosyoloji mezunlarına öncelik verilmemektedir. Sosyal yardım alanında sosyal inceleme raporu hazırlama, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri, proje destek programları hazırlama, hedef kitleyi izleme ve daha birçok görev sosyologların işidir. Sosyologların yapacağı işleri, diğer üniversite mezunları yapıyor. Vakıf yönetmeliğinin bir an önce değişmesi gerekmektedir.

                  7.2) Kredi Yurtlar Kurumu

Psikososyal servis; yurtlarda barınan öğrencilerin, kendi bünyelerinden ve çevre şartlarından kaynaklanan ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlarının ve ihtiyaçlarını belirlenmesine, çözümlenmesine; okul, yurt ve çevresiyle karşılıklı uyumlarına; yaşam koşullarının korunmasına, geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet veren birimdir. Psikososyal serviste, sosyal çalışmacı ve psikolog unvanlarında sağlık hizmetleri sınıfından personel görev yapmaktadır. Kapasitesi 500’ün üstünde olan yurtlarda sosyal çalışmacı ve kapasitesi 1500’ün üstü yurtlarda psikolog çalışabilmektedir. Ayrıca bölge müdürlüklerinde de sosyal çalışmacılar bulunmaktadır. Meslek elemanları “Ekip Çalışması” anlayışıyla görevlerini yürütürken Sosyologlar bu ekibin içinde yer almamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı,  yönetmelik değişikliği yaparak sosyologların Psikososyal serviste bulunmasını sağlamalıdır.

                  7.3) Rehberlik Araştırma Merkezleri

İl/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenleyen bu yönetmeliğe göre RAM’larda  Psikolog, Psikometrisi, Eğitim Programcısı, Özel Eğitimci, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Sosyal Çalışmacı bulunmaktadır. Görüldüğü üzere burada da sosyolog bulunmamaktadır.  Hizmetlerin planlanması için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplamada, değerlendirmede ve hizmetlerin verilmesinde sosyologların katkısı büyük olacaktır. MEB’in yönetmelik değişikliği yaparak RAM’lara sosyolog ataması yapması yerinde olacaktır. Ayrıca İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine sosyolog ataması yapması , Milli Eğitim-RAM-Okullar arasındaki iletişimi güçlendirir.

                  7.4) Ceza İnfaz Kurumları ve Tevkif Evleri

Sosyologların eski tüzüğe göre cezaevlerinde istihdam edildiği ve daha sonra yapılan tüzük değişikliğiyle sosyologların cezaevinde istihdam edilmediği ortaya çıkmıştır.  Bakanlar Kurulu’nun 20/03/2006 – 2006/10218 tarih ve nolu   06/04/2006 tarihte Resmi Gazetede yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair tüzükte sosyologların çıkarıldığı, eski ve yeni tüzük incelendiğinde sosyologların hakkının yendiği açıkça görülmektedir.

                  7.5) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

(1) Merkezde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, şoför, iş uğraş terapisti ve/veya usta öğretici, tıbbi sekreter, idari ve teknik personel, temizlik elemanı, güvenlik görevlisi ile ihtiyaç duyulan diğer unvanlarda yeteri kadar personel ilgili mevzuata uygun olarak valilikçe görevlendirilir.

                      Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri yönergesine göre bu merkezlerde sosyolog bulunmamaktadır. Bireyin bireysel ve sosyal yönlerinin daha iyi tanınması için psikiyatriyle sosyolojinin işbirliği yapması gereklidir. Bunun için Toplum Ruh Sağlığı merkezlerinde SOSYOLOJİ-PSİKOLOJİ disiplinlerinin iş birliğinden yararlanılmalı ve bu birimlerde SOSYOLOG istihdamı mutlaka düşünülmelidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın elinde bulundurduğu 330 sosyolog kadrosuna bir an önce atama yapmalıdır. En son 2010 yılında sosyolog alımı yapan Sağlık Bakanlığı, 3 yıldır sosyolog alımı yapmamaktadır.

                7.6) Afet ve Acil Durum Yönetimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.  Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerinde ve Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüklerinde sosyal çalışmacı bulunurken yine sosyolog bulunmamaktadır. AFAD’ın yönetmelik değişikliği yaparak sosyologlara istihdam yolunu açması gerekmektedir.

                  7.7) Çocuk Şube Müdürlükleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü yönetmeliğinde yine sosyolog yer almamaktadır. Sosyal çalışmacı olarak belirtilen personel içinde sosyolog yoktur.

Sosyal Çalışmacı : Çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi çalışmalarını yürüten, lisans düzeyinde eğitim almış sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikolog, çocuk gelişimcisi gibi emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki personeli kapsar.

Bireylerin suça yönelme sebepleri tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik önlemler alınarak toplumsal sorunların çözümü için sosyolog istihdamı gerçekleştirilmelidir.

                  7.8)  İl Özel İdareleri ve Belediyeler

Valiliklerde ve Belediyelerde sosyolog istihdamı yapılmalıdır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sosyologlara ihtiyaç vardır.

                  7.9)  Üniversiteler

Her üniversitede mutlaka bir sosyolog bulunmalıdır. İstihdam için çalışma başlatılmalıdır.

                7.10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kentsel dönüşüm başladı ancak halen sosyolog atamaları gerçekleşmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ocak ayında yaptığı açıklamada yüksek maaşla sosyolog alacaklarını açıklamıştı. İnsan odaklı yapılacak Kentsel Dönüşüme sosyolog atamaları geciktirilmemelidir.

 

Zeki KARA

Ağustos-2013

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

#

Sosyolog İstihdamı Araştırma Raporu” için 1 yorum

  1. kaderim says:

    sayın bakanım fatma ŞAHİN size sesleniyorum ömss ile atama yaparken neden haksızlık yapıyorsunuz ben burda zorluklarla çalışıp güzel bir puan alıyorum siz gidip daha düşük punanı atıyorsunuz bu size göre adaletmibir kızla aynı yeri tercih ettim o kız benden 14 puan düşüktü ve atandı ayıp değilmi ben hakkımı arıyorum gereken işlem yapılmazsa CUMHURİYET başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım yeter artık ben bir yetim bayanım ve hakkımı arıyorum dikkate alınmasını rica ediyorum…

UA-35392410-1